REIM Isännöinti

Nykyaikaista isännöintiä
taloyhtiön parhaaksi

REIM Isännöinti tuottaa palveluja tuhansille taloyhtiöille ja kymmenille tuhansille osakkaille ja asukkaille. REIM Isännöinnin yhtenä tärkeimpänä tehtävänä on mahdollistaa ihmisten asuminen turvallisesti ja huolettomasti.

REIM Isännöinti auttaa taloyhtiöitä kehittymään ja lisäämään arvoa, niin taloudellisesti kuin asumisviihtyvyydenkin osalta. Taloyhtiön arjen keskiössä on kuitenkin asuminen ja ihmisten koti.

Yhteistyötällä arvoa asumiseen

REIM Isännöinti toimii taloyhtiön hallituksen apuna kehittämässä taloyhtiötä. Isännöitsijä on johtamassa arjen jokapäiväisiä tehtäviä sekä huolehtimassa että taloyhtiöllä on juuri oikeat kumppanit tekemässä oikeita asioita oikeaan aikaan.

REIM Isännöinnille on tärkeätä löytää oikeat luotettavat yhteistyökumppanit jokaisella REIMin toimipaikalla, joilla on toiminnassaan samat tavoitteet kuin REIMillä. Yhdessä on mahdollisuus tuottaa asumisen palveluja taloyhtiöille.

REIM Isännöinti murtaa vanhakantaista ajatusta isännöinnin henkilöitymisestä ja korostaa avointa yhteistyötä niin hallituksen, kuin muiden taloyhtiölle palvelua tuottavien yhteistyökumppanien kanssa. Yhdessä yhteiseen päämäärään.

REIM kantaa vastuun

REIM Isännöinti hallinnoi ja huolehtii yli 8 miljardin arvoista kiinteistökantaa joissa asuu yli 60 000 asukasta.

REIM Isännöinnin asiakkaat ostavat tuotteita ja palveluja yli 150 miljoonalla eurolla ja tekevät korjausinvestointeja yli 50 miljoonalla eurolla vuosittain.

REIM Isännöinti on turvaamassa osakkeen omistajille sijoituksen arvon kehittymisen ja asukkaille asumisviihtyvyyden yhdessä taloyhtiöiden hallitusten kanssa. Sillä miten tätä yhteiskunnan peruspilaria ylläpidetään, on valtava merkitys meille kaikille.

Hallitukselle

REIM Isännöinti tarjoaa taloyhtiöiden hallituksille parhaat työkalut onnistuneeseen taloyhtiön johtamiseen. Hallitus voi osallistua yhtiön johtamiseen, mikäli näin haluavat tai voivat tukeutua ammattilaiseen joka auttaa johtamaan taloyhtiön arkea.

Hallituksilla on mahdollisuus seurata talouden tilaa, taloyhtiön kulutustietojen kehittymistä ja työtehtävien edistymistä sekä viestiä niin asukkaiden kuin osakkaiden kanssa Rmappi palvelun avulla. Taloyhtiön tilanteen seuraaminen ei ole enää kiinni siitä saako isännöitsijän kiinni vai ei.

Lue lisää Rmapista

Osakkaille

Osakkaiden sijoitus taloyhtiön osakkeisiin on elämän tärkeimpiä ja kalleimpia sijoituksia. REIM:n ammattitaitoisella isännöinnillä sijoitusten arvo säilyy ja kohoaa.

Pidämme huolta asuntosi arvon säilymisestä ennakoimalla taloyhtiön huolto- ja korjaustarpeet sekä huolehtimalla remonttien suunnittelusta ja toteutuksesta. Kehitämme asumisen mukavuutta yhdessä sinun ja naapureittesi kanssa.

Asukkaille

Tavoitteenamme on kehittää asumisen mukavuutta ja turvallisuutta. REIMin asiantuntijat auttavat taloyhtiön hallitusta pitämään taloyhtiön kunnossa.

Asiakaspalvelumme auttaa, niin taloyhtiön tilojen kuten saunoja tai kerhohuoneiden varausten kanssa kuin autopaikkojen jakamisessa. Olipa kysymyksesi taloyhtiöstä minkälainen vain voit olla yhteydessä meidän osaavaan asiakaspalveluumme. Asiakaspalvelumme tavoittaa puhelimella, sähköpostilla kuin paikan päältä omasta toimistostasi. Lisäksi asiakaspalvelun tavoittaa verkossa myös chatistä.

Olemme auttamassa, jotta sinä voisit keskittyä elämään. Taloyhtiöissä keskiössä on kuitenkin asuminen.

Nykyaikaista isännöintiä

Taloyhtiössä toimii monia yrityksiä ja yhteistyökumppaneita. Kaikilla on tavoitteena tuottaa parempaa asumisen kokemusta taloyhtiön asukkaille. REIM Isännöinti haluaa varmistaa, että kaikilla taloyhtiöön erilaisia palvelua tuottavilla toimijoilla on parhaat mahdollisuudet tuottaa omaa palveluaan.

REIM tukee nykyaikaisia työvälineitä ja on omalla toiminnallaan tuomassa isännöintiä nykyaikaan. Taloyhtiöissä on pitkään ollut vallalla paperi ja tiedon arkistoiminen perinteisiin arkistoihin. Tämä on isännöinti alalla aiheuttanut pitkään tilanteen että tieto, joka on ollut käsillä, on pitänyt vielä varmistaa manuaalisesti muualta. Nykyaikaisessa yhteiskunnassa ja tietoajassa tämä ei ole enää mahdollista.

REIM Isännöinti on tukemassa taloyhtiöiden yhteistyökumppanien toimintaa mahdollistamalla tiedon siirron Api rajanpinnan avulla.

Lue lisää API rajapinnasta