Markkinaoikeuden päätös kartelliasiassa

Yleinen

Markkinaoikeus on antanut päätöksen Isännöintiliittoa ja kuutta Isännöintialan yritystä koskeneessa oikeudenkäynnissä

https://www.markkinaoikeus.fi/fi/index/paatokset/kilpailu-javalvonta-asiat/maoh4092022.html#  

Oikeudenkäynti on koskenut kilpailuoikeuden rikkomuksia vuosina 2014–2017. REIM Group Oy Ltd:lle ja REIM Hämeenlinna Oy:lle määrättiin päätöksessä 500.000 euron yhteisvastuullinen seuraamusmaksu.

Isännöintiliitto on tutkinnan kohteena olleina vuosina viestinyt hintojen korotuspaineista tavalla, jossa ei ole huomioitu kilpailuoikeudellista näkökulmaa riittävästi. REIM Isännöinnin osalta rangaistus perustuu tekoaikana 2014–2017 toimintaan isännöintiliiton hallituksessa. Kansankielessä kartelli tarkoittaa yleensä sitä, että alan yritykset sopivat hinnankorotuksista. Oikeusprosessi on osoittanut, että tässä tapauksessa näin ei ole tapahtunut. Lakia on kuitenkin rikottu Isännöintiliiton hallituksessa keskustelemalla keskenään kilpailevien jäsenyritysten kesken lisääntyneen työmäärän mukanaan tuomasta hinnankorotuspaineesta sekä sillä, että olemme hiljaisesti hyväksyneet Isännöintiliiton hallituksessa viestintää tältä osin, emmekä ole ymmärtäneet julkisesti irtisanoutua tästä viestinnästä. Tästä olemme nyt saaneet tuomion.

Olemme oppineet paljon oikeusprosessista. Juridisesti asia ei ole ollut mustavalkoinen. Omasta näkökulmastamme ja oikeusprosessin todisteiden perusteella kyse on ollut ennen kaikkea kilpailuoikeudellisen osaamisen puutteesta. Järjestötoiminnan parissa hinnoista ei saa puhua lainkaan, missään muodossa ja hallituksen jäsenen roolissa olisi edustajamme pitänyt osata irtisanoutua julkisesti liiton tiedottamisesta, vaikka sitä ei erikseen kokouksissa käsiteltykään. Tästä tärkeästä opista maksamme nyt kalliit oppirahat. Pyydämme anteeksi näitä toimia ja ymmärtämättömyyttämme.

Luottamus on isännöinnille elinehto.

Toisaalta oikeusprosessin myötä on käynyt ilmi, että hintoihin liittyvällä viestinnällä ei ole ollut vaikutuksia hintatasoon. Taloyhtiöille viestinnästä ei siis ole koitunut taloudellista haittaa.

Hinnoittelu ja hinnankorotukset on toteutettu paikkakunnilla olemassa olevien asiakassopimusten ehtojen mukaisesti. Hinnoittelumme on ollut aina avointa ja laskutusta pystyy seuraamaan ajantasaisesti Rmapista hallituksen sivuilta.

Jatkamme avointa asiakaslähtöistä asiakaspalvelutyötä myös jatkossa luottamuksen vahvistamiseksi.