Toimintamme tarkoituksena Isännöintiliitossa ja sen hallituksessa on ollut parantaa alan laatua

Yleinen

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) on tutkinut Isännöintiliittoa ja osaa sen jäsenyrityksistä mahdollisesta kilpailulain rikkomisesta yli kolme vuotta. KKV:n perusteellinen tutkinta on hyvä asia. Tutkimuksen päätteeksi muodostunut tulkinta siitä, miten REIM olisi rikkonut kilpailulakia, on kuitenkin virheellinen. KKV:n esittämää kilpailua rajoittavaa kokonaissuunnitelmaa ei ole ollut. REIM ei ole myöskään pyrkinyt hintojen tai hinnoittelurakenteen yhtenäistämiseen, REIM isännöinti on ollut ainoastaan jäsenenä Isännöintiliitossa ja edustettuna Isännöintiliiton hallituksessa. REIM isännöinnillä ei myöskään ole mitään tietoa KKV esittämän kartellin olemassaolosta.

REIM isännöinti toimii vahvasti paikkakunnilla ja toiminnasta ja hinnoittelusta vastaa aina paikkakunnalla toimiva yritys. Tämä rakenne johtaa siihen, että REIM Isännöinnillä ei ole yhtenäistä hinnoittelua vaan se poikkeaa paikkakunnittain. Hinnoittelu ja hinnankorotukset on toteutettu paikkakunnilla olemassa olevien asiakassopimusten ehtojen mukaisesti.
REIM Isännöinnin toiminnan tavoitteena isännöintiliitossa ja sen hallituksessa, on ollut ja on pyrkimys nostaa alan arvostusta ja palveluiden laatua, jotta taloyhtiöt saavat parempaa isännöintiä.

KKV on nyt vienyt asian markkinaoikeuteen, eikä REIM Isännöinnillä ole tietoa sen käsittelyn aikataulusta.

REIM Isännöinti